132 648 са щатните бройки в централната и териториалните администрации у нас