ГЕОРГИ МАМАЛЕВ СЕ „КЛОНИРА” ЗА КЛИП НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР