Полицията в Лондон разглежда нападението като "потенциална терористична атака"