Министерството се надява тол системата все пак да заработи през 2018 г.