Полет към абсолютната нула: От любовта към авиацията до световната титла