Председателят на ВСК на среща с премиера относно „ЦУМ гейт“