Екатерина Захариева разпредели ресорите на заместниците си