Павлова: Важен приоритет за българското председателство на ЕС са Западните Балкани