Започва пролетният мониторинг за качеството на въздуха в село Труд