"Воля" е против даването на Летище "София" на концесия