Александър Симов: Гаврата с жертвите на нацизма е форма на нацизъм