Индия ще изгради 10 енергоблока с ядрени реактори на тежка вода и ще създаде 33 000 нови работни места