Делегация на унгарския регулатор се запозна с процесите за оценка и приемане на оборудването за АЕЦ в Русия