Все повече космическият боклук застрашава сателитите около Земята