Бизнесът е против внесените промени в трудовото законодателство