Културата се оказа Гордиевият възел в преговорите между ГЕРБ и Патриотите