ЕК очаква Лондон да покрие разходите за Brexit - в евро