Всички сирисйки представители ще се включат в мирните преговори в Женева