Увеличават се хората, достигнали възраст за пенсия, но с малък стаж