Печелете и действайте със законите на новото време