Четин Садула: Възходът на първия отбор ще предизвика интереса към школата