На над 1000 души помага чрез социални програми община Шумен