„Чепецки механически завод“, част от ТВЕЛ, и немската компания Hermith подписаха договор за доставка на голяма партида титанов прокат