Доц. д-р Емил Гачев с лекция „Снежници, ледници и каменни ледници на Балканския полуостров“ в ЮЗУ