Почти 37 хил. лични карти са издали от МВР за месец