Само една глътка от тази напитка унищожава мазнините безпощадно