Никога не забравяй, че когато се дразниш на нещо у някого, ти със сигурност имаш същото качество