Андронов: Политическата несигурност много бързо се конвертира в икономическа