Министрите на финансите на страните от ЕС обсъждат механизъм за обратно начисляване на ДДС