Gartner: Комуникаторите изпреварват по популярност социалните мрежи