2 203 лв. е заплатата на чиновниците, ангажирани с българското председателство на ЕС