Япония и ЕС обсъждат възможностите за свободна търговия