Суровата и тежка зима нанесла тежки поражения върху посевите в Бургаско