Днес са противопоказни всякакви рискове и авантюри