Жега! Изминалият февруари е вторият най-горещ в историята