Луна разкрива имената на политици, милионери и спонсори минали през леглото й