На АЕЦ Олкилуото-3 започна промивката на технологичните системи по първи контур