АЕЦ “Аккую” – За Турция проектът е жизнено важен – експертно мнение