Менделеевата таблица с четири нови елемента и българско участие в откривателския екип