Лекарите се обявиха "за" строг контрол на психично болните, ако не са в клиника