За първи път! Наблудаваха вируса на хепатит С под микроскоп