Около 100 човека се настаняват всеки ден в центровете за бежанци у нас