МВФ прогнозира запазване на цените на петрола под 60 долара през следващите 5 г.