Чуждите инвестиции у нас за първите 8 месеца на годината са се сринали