Фундаментът за Алтерко ще дойде от развойното звено