Предадените на Турция мъже са искали убежище у нас