Електронната търговия навлиза в платформата Salesforce