Час и половина разпитваха Божо Кравата, не е ясно дали е говорил