EY вероятно ще прави и стрес тестовете на застрахователите