Из "Яневагейт": Всеки знае, че Бойко никога не казва истината